Izabela Maciejewska

Pokój Emily Dickinson, 2009, praca zakupiona do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

Finalistka konkursu CELESTE PRIZE 2016, 8th International Contemporary Art Competition, Londyn, UK
Pokój Emily Dickinson, trójkanałowe wideo to próba odtworzenia przestrzeni, w której powstały, wyprzedzające epokę swą formą i treścią, wiersze amerykańskiej poetki. Większość z nich powstała w całkowitym odosobnieniu, zupełnej izolacji od świata zewnętrznego. Gest wyrzeczenia w przypadku Dickinson przerodził się w twórczość. Od 1862 artystka przestała opuszczać sypialnię na piętrze, która zarazem służyła jej za gabinet pisarski. Wtedy powstało pierwsze 300 wierszy, które nie tylko napisane są w rewolucyjnie nowym stylu, ale i stanowią najwyższe osiągnięcie poetki. Jednocześnie to właśnie wtedy zaczął się na dobre proces jej wycofywania się z życia publicznego i towarzyskiego. Artystka zamknęła się w tym najwęższym otoczeniu zewnętrznym, jakim były mury rodzinnego domu, a przez ostatnie dwadzieścia lat życia - cztery ściany pokoju na piętrze. Pokój Emily Dickinson Izy Maciejewskiej jest próbą dotarcia do miejsca, które wyzwoliło twórczy potencjał poetki. Jest przestrzenią, gdzie, bez żadnych reguł i nierzadko wbrew zasadom logiki, realność miesza się z fantazją, świat sztuki z życiem, świat spoza domu ze światem jego wnętrza, świat artysty ze światem widza. Artystka odtwarzając pokój Emily Dickinson, pozwala odbiorcy na wejście do utopijnej przestrzeni idealnej do tworzenia sztuki.

Karolina Jabłońska, fragment recenzji z wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej - Łaźnia, 2009 r.

 więcej na temat projektu / more about project

sztuka video / fotografia / instalacja / rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska I Wszystkie prawa zastrzeżone

Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki jest zabronione.