Izabela Maciejewska

Getto dla Innych

   Polska artystka Izabela Maciejewska otrzymała Nagrodę Publiczności podczas 6. edycji Londyńskiego Festiwalu Sztuki „Passion for Freedom" za instalację Getto XXI.

W nagrodzonej pracy artystka poruszyła problem tolerancji i respektowania praw człowieka oraz zwróciła uwagę opinii publicznej na stopień dyskryminacji "mniejszości" w poszczególnych krajach Europy.

Instalacja ma wymiar uniwersalny, przedstawia problem uwikłania w odmienność, która nie jest odmiennością „z wyboru”. Praca stanowi refleksję nad naturą człowieka w kontekście współczesnej cywilizacji. Mówi o społecznej izolacji, wykluczeniu każdego Innego – nieważne z jakiego powodu. Przejawy obniżania wartości i godności człowieka z tytułu różnicy płci, pochodzenia społecznego, ze względu na wyznawaną religię, narodowość, kolor skóry, niepełnosprawność, tożsamość płciową czy orientację psychoseksualną w XXI wieku wciąż są normą.

Artystka stawia retoryczne pytania. "Czy ludzkość nauczona doświadczeniem Holokaustu, wyciągnęła wnioski z lekcji historii i odrzuciła atawizmy i uprzedzenia?" Czy Inni mogą liczyć na wsparcie społeczeństwa czy są skazani na ostracyzm?

 

Iza Maciejewska, absolwentka łódzkich uczelni artystycznych: ASP oraz PWSFTviT zajmuje się instalacją, sztuką video, fotografią oraz rzeźbą. W swojej twórczości porusza problem samotności, stygmatyzacji i alienacji człowieka - „odmieńca”; poczucia wykluczenia oraz poszukiwania własnej tożsamości. Dotyka również tematu uniwersalizmu, nieświadomości zbiorowej oraz rytualnego charakteru sztuki.
 

Festiwal Wolności Passion for Freedom odbywa się od 6 lat w sercu Londynu i jego celem jest promowanie i ochrona praw człowieka poprzez sztukę. Niewygodny dla wielu polityków festiwal cieszy się ogromnym sukcesem i jest wspierany przez światowej sławy artystów, takich jak: Ai Weiwei, Mehdi-Georges Lahlou czy irański reżyser Jafar Panahi.

 

Na festiwalu prezentowane są prace niepokornych artystów, tych którzy występują w obronie wolności, piętnują otaczające nas zakłamanie, dwulicowość, cenzurę; „artystów odważnych”, którzy poprzez sztukę odpowiadają na trzy zasadnicze pytania: czym jest wolność? Jak łatwo ją utracić? Jak trudno ją odzyskać?

 

W tym roku Passion for Freedom wsparła Madonna wyróżniając go w maju 2014 wśród grupy wybranych do projektu Art For Freedom.

 

Więcej informacji o festiwalu na stronie: www.passionforfreedom.co.uk
Passion for Freedom London Art Festival, Embassy Tea Gallery, Londyn 2014; fot. Małgorzata Matzk

sztuka video / fotografia / instalacja / rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska I Wszystkie prawa zastrzeżone

Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki jest zabronione.