Izabela Maciejewska

Złodzieje i Złodziejki Tęczy

Projekt Tęczowa Drużyna Narodowa został wyłoniony i zrealizowany w ramach konkursu projektów na akcję artystyczną: Sztuka na Giełdzie IV: Wojna polsko-polska, Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY w Lublinie, 2015 r.

Sztuka na Giełdzie: To coroczna akcja artystyczna, składająca się z kilkunastu interwencji twórczych, odbywających się w trakcie największej we wschodniej Polsce, giełdy rolno - spożywczej na Elizówce. Przestrzeń z pozoru nie kojarzona ze sztuką, staje się na jeden dzień polem działań artystów. Powstają ekspozycje, stoiska, instalacje i happeningi wpisujące się w krajobraz giełdy i starające się z nim korespondować. Przedsięwzięcie jest nastawione na konfrontację sztuki przy obecności artysty, z często nie spodziewającym się odbiorcą - klientem giełdy. Wierzymy, że takie zderzenie jest interesujące i inspirujące dla obu stron. Tematyka realizowanych prac często porusza aktualne problemy społeczne i je interpretuje. Celem sztuki na giełdzie jest prezentowanie nierzadko trudnych projektów, ale wartych uwagi ze względu na swój krytyczny i twórczy charakter. Liczymy na maksymalną interaktywność proponowanych realizacji wchodzących w dialog z odbiorcą i zachęcających do współuczestnictwa. Z pewnością jest to wyzwanie, biorąc pod uwagę charakter miejsca oraz osób, które giełdę odwiedzają. Wyzwanie, które postanowiliśmy podjąć: jak za pomocą artystycznych zabiegów mówić o sprawach ważnych i trudnych zarazem w sposób interesujący, intrygujący i przystępny dla przeciętnego, hipotetycznie niezorientowanego na sztukę odbiorcy.

Projekt: "Tęczowa Drużyna Narodowa", akcja subwersywna 
Artyści: Złodzieje Tęczy

OPIS PROJEKTU:

"Niewątpliwie bezpieczniejszym, nieszkodliwym odpowiednikiem wojny jest rywalizacja sportowa między państwami, drużynami, etc. Na jej przykładzie spróbujemy nawiązać porozumienie - koalicję pozornie wrogich sobie grup społecznych. Gramy w jednej drużynie pod barwami narodowymi i tęczowymi. Bo czy prawdziwy Polak nie może być gejem? Czy gej nie może być patriotą? Czy nie może być kibicem sportowym? Stereotypowy podział na zwolenników tęczy i barw narodowych jest sztuczny, (nieprawdziwy, kłamliwy) i zupełnie niepotrzebny. Generuje tylko zarzewie konfliktów, w których obie strony walczące przeciwko sobie powinny wiedzieć, że znajdują się po tej samej stronie "barykady". Barykady, którą następnie należy wspólnymi siłami zburzyć. Każdy kto będzie chciał przystąpić do naszej drużyny otrzyma koszulkę oraz smycz promocyjną. Akcję artystyczną zwieńczy grupowa fotografia zebranej drużyny."

więcej o projekcie:

http://www.rewiry.lublin.pl/#pg=2998090955919196013&ver=2013

dokumentacja foto: 
https://www.facebook.com/media/set/…

Złodzieje na FB

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry"

Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie stawia na obecność artystów w defaworyzowanych obszarach miasta.

Formuła pracowni polega na zaproszeniu artystów reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie skonfrontowaniu ich z konkretnymi problemami społecznymi. Artyści działają na „mapie problemów miasta” wskazującą na obszary dotknięte: wykluczeniem, przemocą, dyskryminacją  przez przynależnością etniczną, nietolerancję, prostytucję, biedę, gentryfikację.

Artyści są poproszeni o wykonanie pracy poruszającej problematykę występującą w miejscu ich pobytu. Tworzą na ile jest to możliwe wspólnie z mieszkańcami danego obszaru. Istotą podejścia jest włączenie i aktywizacja dotąd marginalizowanej grupy społecznej, potraktowanie jej jako równorzędnego partnera – zasada empowerment'u. Jest to zupełnie inna perspektywa od tej, jaka dotychczas przyświecała tego typu działaniom. Zazwyczaj jedynym rezultatem pracy artysty było tworzenie dzieła komentującego dany problem, funkcjonującego w oderwaniu od kontekstu społecznego, często schowanego za ścianami galerii bez możliwości szerszego oddziaływania.

więcej na www.rewiry.lublin.pl

 

sztuka video / fotografia / instalacja / rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska I Wszystkie prawa zastrzeżone

Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki jest zabronione.