Izabela Maciejewska

Filmowy defekt samotności w Muzeum Kinematografii

Recyklingu kadrów ze Zwierciadła Andrieja Tarkowskiego, filmu będącego metaforą przemijania, poszukiwania minionego czasu, raju bezpowrotnie utraconego, dokonuje Iza Maciejewska. Jej prace, przyjmujące formę zdjęć umieszczonych w light-boxach oraz wideoinstalacji, bazują na tych obrazach z dzieła Tarkowskiego, które zainspirowane zostały malarstwem (mi.in. Vermeera, Brueghla, Mistrzów Światła Świecy). W innej instalacji wideo artystki postać chłopca, wzorowana na bohaterze Medium Jacka Koprowicza, prowadzi widzów na wystawę główną.

Kurator wystawy: Alicja Cichowicz, Muzeum Kinematografii, 2011

sztuka video / fotografia / instalacja / rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska I Wszystkie prawa zastrzeżone

Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki jest zabronione.