Izabela Maciejewska

Beautiful - koncepcja projektu, maj 2016 r.

Koncept złożony w ramach konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 57 Międzynarodowej Wystawie Sztuki – La Biennale di Venezia 2017.


Artysta: Izabela Maciejewska
Kurator: Alicja Cichowicz

Motto: "kształtem miłości piękno jest i tyle..." 

Cyprian Kamil Norwid 

Idea, opis i uzasadnienie projektu

Projekt „Beautiful” jest oryginalną koncepcją artystki wizualnej Izy Maciejewskiej.

Projekt eksploruje problem istnienia obiektywnego piękna przez obraz osoby, która jest dla każdego uczestnika subiektywnie kimś pięknym - wyjątkowym, kochanym, bliskim oraz oswajania obcości – ludzkość jako jedna rodzina. 

W wyniku eksperymentu, polegającego na użyciu zdjęć osób – kobiet i mężczyzn (zeskanowaniu przyniesionych przez uczestników projektu, wprowadzeniu poprzez aplikacje mobilne lub stronę internetową projektu), przetworzonych następnie przez program komputerowy, powstanie „żywa” fotografia. Podlegać ona będzie nieznacznej przemianie, gdy wgrana zostanie kolejna twarz. Modyfikacje nie będą polegały na przenikaniu jednej twarzy w drugą, lecz na scalaniu dodawanych cech. Do projektu zaproszony jest KAŻDY, kto zechce wziąć w nim udział. Można będzie zrobić to poprzez Internet z każdego zakątka Ziemi. Stworzona zostanie w tym celu także aplikacja mobilna na smartfony. 

Obraz końcowy będzie zbiorowym wyobrażeniem o pięknie człowieka – mieszanką wszystkich ras, w zależności od tego, kto wejdzie na stronę projektu i jaki preferowany typ zostawi. Hinduskie oczy, słowiańskie usta, semicki nos, podbródek azjatycki.

Czy w wyniku konsolidacji obrazów za pomocą komputerowego programu powstanie „Ideał", być może likwidujący wizerunek Innego, obcego? Efekt tego eksperymentu trudny jest do przewidzenia.

Punktem wyjścia są dwie fotografie ukochanych osób artystki – dla niej idealnie pięknych – w tym wypadku są to jej rodzice, niczym mityczni Adam i Ewa – rodzice całej ludzkości.

W sztuce od wieków poszukiwano kanonu piękna ludzkiego ciała, który zmieniał się w różnych epokach. 

 Czy jednak piękno można sprowadzić jedynie do proporcji, obliczalności i wymierności? Jeśli nie, to czym jest piękno? Jakie kanony, gusta i obyczaje społeczne decydują, że jedne ciała zdają się piękniejsze od drugich? 

W projekcie „Beautiful”, piękno podlega mutacji tu i teraz, jest wiecznie zmienne, ulotne, nietrwałe. Staje się wypadkową, niczym wypadkowa ludzkich genów przenoszona z pokolenia na pokolenie.

Koncepcja piękna jest bowiem subiektywna i partykularna. Każdy człowiek ma własną. Piękne jest to, co takie się wydaje postrzegającym je, w oparciu o zmysły i doświadczenie przyjemności. Piękni są zazwyczaj nasi wybrańcy i członkowie rodziny – żony, mężowie, dzieci, rodzice. Piękni są ci, których kochamy.

Koncepcja wystawy „Beautiful” powstała jako reakcja na zaostrzające się konflikty i podziały między społecznościami na świecie. To także swoisty protest artystki przeciwko postępującemu kwestionowaniu humanistycznych wartości. Projekt „Beautiful” odwołuje się do archetypicznej opozycji „swój-obcy” i stawia znak równości pomiędzy tymi dwiema kategoriami, ukazując ludzkość jako jedną rodzinę.

Motto: "kształtem miłości piękno jest i tyle..." (love is shaped by the beauty only) by Cyprian Kamil Norwid

Description, idea and project’s substantiation:

The “Beautiful” project is an original idea by Izabela Maciejewska, a mulitimedia artist from Łódź in Poland. It explores the conflict between objective side of beauty and subjective one, reflecting the image we have of our nearest and dearest person. But also it presents humanity as one big family. 

 

An experiment is as follows: photographs of men and women faces (brought personally by attendants and later scanned or just added through the apps or the project website) are digitally processed through especially created computer programm. As a results we receive “live” photographs that will be changed every time new face is inserted. However, modifications will not purely rely on interfusion of one face with another, but rather on merging added qualities. The final picture will be an ideal, yet collective concept of beauty – the mix of all races, depending on every one walking into the gallery and leaving the preferred type. Hindu eyes, Slavic mouth, Semitic nose, Asian chin... Will the consolidation of pictures create the Universal Ideal and possibly eliminate “The Stranger” image? The final result remains unpredictable. 

The starting point consists of two photographs – the artist’s parents, which she sees not only as the beloved, and therefore most beautiful, people for her but also as Adam and Eve figures, the parents of humanity. 

The searching for ideal beauty has always been one of the most running theme in art throughout the centuries. But should it be only brought to formats or whether it is measurable? What exactly is the beauty? What canons, tastes or ethnic customs decide what is and what is not beautiful?

In the “Beautiful” project the beauty mutates every now and then – is elusive, inconsistent. It is a kind of resultant reminding of resultant character of human DNA passing from generation to generation.

The concept of beauty is subjective and individual. Every person has his or her own. Due to our own senses and experiencing the pleasure we find beauty in our family members: wives, husbands, children, parents. People we love are beautiful - to us.

The idea of this exhibition results from intensifying world’s conflicts and divisions between populace. It is also artist’s resistance against questioning humanistic values and it recalls the archetypical “friend-foe” category, yet with an equal sign in it, emphasising the fact we are all one big family.

Projekt został opublikowany 23 września 2016 roku na stronie konkursowej https://biennale2017.weebly.com/
Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie.


sztuka video / fotografia / instalacja / rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska I Wszystkie prawa zastrzeżone

Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki jest zabronione.