Izabela Maciejewska

Prawda i Piękno, instalacja 2016 r. 

Instalacja będąca ilustracją do wiersza Emily Dickinson. Obiekty porośnięte mchem przygotowane zostały na indywidualną wystawę Pokój Emily Dickinson w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, która odbyła się wiosną 2016 roku. Odlewy kobiecej postaci wykonanałam w 2001 roku, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Prace stanowiły część mojej realizacji dyplomowej: Metamorfozy kobiety - kobiece metamorfozy, na wydziale Sztuk Wizualnych, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.


fot. Izabela Maciejewska


449

Zmarłam szukając Piękna - ale

Gdy się mościłam w mrokach Grobu -

Kogoś, kto zmarł szukając Prawdy,

Złożono w Pomieszczeniu obok -Zapytał - co mnie uśmierciło -

Odpowiedziałam - "Piękno" -

"Mnie - Prawda - one są Tym Samym -

Jesteśmy Rodzeństwem" - szepnął -I tak gwarzyliśmy - przez Noc -

Przez Ścianę gliny - blisko -

Aż Mech dosięgnął naszych ust -

I zarósł - nasze nazwiska -

przekład: Stanisław Barańczak

449

Dałam życie za Piękno,

lecz zaledwie zaznałam grobu,

ktoś, kto umarł za Prawdę,

złożony został obok.Spytał cicho, za com zginęła.

Odpowiedziałam: "Za Piękno."

"Ja za Prawdę, a to dwoje jest jednią -

rzekł - więceśmy rodzeństwem".I jak krewni przy spotkaniu

tak długo gwarzyliśmy w krypcie,

aż mech zarósł zwierzające się wargi

i nasze miana przykrył.

tłumacz poszukiwany

sztuka video / fotografia / instalacja / rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska I Wszystkie prawa zastrzeżone

Zamieszone na stronie projekty stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki jest zabronione.